post

שכר הוגן (fair-trade) וקיימות

סחר הוגן היא תנועה כלכלית גלובלית עולמית המבטיחה שחקלאים במדינות מתפתחות יוכלו לשגשג. כשאתם קונים מוצרים באישור סחר הוגן, אתם יכולים להיות בטוחים שהחקלאים שגידלו את התוצרת באישור סחר הוגן קיבלו תמורה הוגנת עבור היבול שלהם. בתמורה, חקלאי סחר הוגן מסכימים להשתמש בשיטות חקלאות ידידותיות לסביבה, ליישם תקני עבודה הוגנים ולהשקיע בקהילות שלהם. סחר הוגן הוא מודל נהדר שעוזר להבטיח שהכלכלה הגלובלית משרתת אנשים – ולא להיפך.

vegan.co.il מוצרים מהטבע, מתחייבת לקיים עסקים רק עם חברות אשר משלמות לעובדים שלהם שכר הוגן (fair-trade), ערך עליון בעבודתנו.