February 27, 2020
סחר הוגן

שכר הוגן (fair-trade) וקיימות

סחר הוגן היא תנועה כלכלית גלובלית עולמית המבטיחה שחקלאים במדינות מתפתחות יוכלו לשגשג. כשאתם קונים מוצרים באישור סחר הוגן, אתם יכולים להיות בטוחים שהחקלאים שגידלו ...
Posted in חיים טבעוניםLeave a Comment on שכר הוגן (fair-trade) וקיימות