שף נודע פעם אמר לי “לבשל זה קל, הסוד הוא באיכות הרכיבים

טריות הירקות

איכות המים

זמן ההגשה מול זמן ההכנה

כל אלה משפיעים

Lately, I’ve been thinking a lot about the way we cook. This article has got me thinking a little more in terms of basic, building block recipes that can be used in countless different ways. Turning one base recipe into multiple things throughout the week can save a ton of time and energy. Cooking a nutritious multi-component meal 3 times a day is a pretty ineffective use of time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *